B2C staat voor Business To Consumer; oftewel ‘van bedrijf naar consument’. Onder B2C vallen dus alle bedrijven die product of diensten leveren aan consumenten (particulieren). Denk hierbij bijvoorbeeld aan supermarkten, webshops of andere bedrijven waar jij als consument kunt kopen.

De tegenhanger van B2B is B2B. Dit staat dan weer voor ‘business to business’ ofwel ‘van bedrijf naar bedrijf’. Dit zijn bedrijven die alleen zaken doen (producten/diensten leveren) aan andere bedrijven.

Ten slotte zijn er natuurlijk ook bedrijven die beide doen; dus zowel aan consumenten (B2C) als bedrijven verkopen (B2B). Philips is hier een goed voorbeeld van. Zij leveren zowel apparatuur aan ziekenhuizen als gloeilampen aan consumenten.